BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2016

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 21/VII/2016 z dnia 07.12.2016 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Daniela Wawrzyczka z funkcji Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 20/VII/2016 z dnia 07.12.2016 r.

w sprawie wyboru członka Zarządu - Dyrektora Biura MZK Jastrzebie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 19/VII/2016 z dnia 07.12.2016 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej MZK na lata 2017-2020

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 18/VII/2016 z dnia 07.12.2016 r.

w sprawie budżetu MZK Jastrzębie na 2017 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 17/VII/2016 z dnia 07.12.2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 16/VII/2016 z dnia 07.12.2016 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rybnickim na rok 2017 dotyczący wykonywania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 15/VII/2016 z dnia 07.12.2016 r.

w sprawie zawarcia porozumień z województwem Śląskim dotyczących wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 14/VII/2016 z dnia 12.10.2016 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Wiesława Janiszewskiego z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 13/VII/2016 z dnia 12.10.2016 r.

w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na 2017 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 12/VII/2016 z dnia 12.10.2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2016-2019

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 11/VII/2016 z dnia 12.10.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK Jastrzębie na 2016 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 9/VII/2016 z dnia 26.08.2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej MZK Jastrzębie na 2016 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 10/VII/2016 z dnia 26.08.2016 r.

w sprawie zawarcia porozumień z Powiatem Pszczyńskim oraz Powiatem Wodzisławskim dotyczących wykonywania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 8/VII//2016 z dnia 01.06.2016 r.

w sprawie wyboru Członka Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 7/VII//2016 z dnia 01.06.2016 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Benedykta Lanusznego z funkcji Członka Zarządu MZK Jastrzebie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 6/VII//2016 z dnia 01.06.2016 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MZK Jastrzębie za 2015 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi MZK z tego tytułu

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 5/VII//2016 z dnia 01.06.2016 r.

w sprawie przyjęcia zasad porządkowych w komunikacji organizowanej przez MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 4/VII//2016 z dnia 01.06.2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2016-2019

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/VII//2016 z dnia 01.06.2016 r.

w sprawie zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2016 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 2/VII//2016 z dnia 01.06.2016 r.

w sprawie zawarcia porozumień z Powiatem Rybnickim oraz Powiatem Cieszyńskim dotyczących wykonywania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 1/VII//2016 z dnia 01.06.2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały 56/III/2001 z dnia 20 listopada 2001 roku w sprawie zasad przyznawania diet członków Zarządu Związku