BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 13/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 13/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju 
z dnia 26 marca 2007 roku 

w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 69 ust. 3, w związku art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

 

Zgromadzenie Związku stwierdza co następuje:

§ 1 

W wyniku tajnego głosowania Członkami Komisji Rewizyjnej  Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wybrani zostali: 

  1. Pan Damian Chrószcz
  2. Pan Roman Bura          
  3. Pan Andrzej Menżyk     

Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

 

 § 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2007-03-29
Data modyfikacji: 2007-03-29

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz OK