BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 12/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie wyboru Członków Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 12/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju 
z dnia 26 marca 2007 roku

w sprawie wyboru Członków Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 

Na podstawie art. 73  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z § 14 pkt 7 Statutu Związku

 

Zgromadzenie Związku stwierdza co następuje: 

§ 1 

W wyniku tajnego głosowania Członkami Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wybrani zostali: 

  1. Pan Ryszard Zawadzki     
  2. Pan Wiesław Janiszewski 
  3. Pan Benedykt Lanuszny     

Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

 

§ 3 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2007-03-29
Data modyfikacji: 2014-02-06

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz OK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz