BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 10/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 10/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju 
z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku  z § 14 pkt 7 Statutu Związku  

 

Zgromadzenie Związku stwierdza co następuje: 

 

§ 1 

W wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów Przewodniczącym Zarządu MZK wybrany został Pan Daniel Wawrzyczek. Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia. 

§ 3 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2007-03-29
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz OK