BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 9/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie wezwania Skarbnika MZK do złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.


 

Uchwała Nr 9/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju 
z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie wezwania Skarbnika Międzygminnego Związku Komunikacyjnego do złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 56 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 32 oraz art. 8 pkt 38 ustawy z dnia 18 października 2006 r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 do 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zmianami) 

 

Zgromadzenie Związku uchwala: 

§ 1 

Wezwać Skarbnika Związku do złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. 

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2007-03-28
Data modyfikacji: 2007-03-28

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz OK