BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 4/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie przyjęcia do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju gminy ŚwierklanyUchwała Nr 4/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju 
z dnia 26 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju gminy Świerklany

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt.6 statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.   

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Przyjąć do Międzygminnego Związku  Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju gminę  Świerklany.  

 

§ 2 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2007-03-28
Data modyfikacji: 2007-03-28

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz OK