BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 42/XI/2014 z dn. 07.11.2014 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowania w sprawie o zamówienie publiczne o wartości powyżej 207 000 Euro na: "Dostawę 20 000 e-kart biletu elektronicznego działających w ramach systemu pn. 'Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"


Dokumenty

SIWZ   Pobierz plik

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy   Pobierz plik

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty   Pobierz plik

Załącznik nr 3 do SIWZ, 12.1 do oferty - Oświadczenie art. 22   Pobierz plik

Załącznik nr 4 do SIWZ, 12.2 do oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia   Pobierz plik

Załącznik nr 4 do umowy - Protokół Końcowy Odbioru   Pobierz plik

Załącznik nr 5 do SIWZ, 12.4 do oferty - Informacja grupy kapitałowe   Pobierz plik

Załącznik nr 8 do SIWZ, 12.11 do oferty - Oświadczenie podmioty trzecie   Pobierz plik

Uchwała Zarządu MZK Nr 42/XI/2014 z dn. 07.11.2014 r.   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2014-11-17
Data modyfikacji: 2014-12-03

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz