BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2014

» Uchwała Nr 53/XII/2014 z dnia 19.12.2014 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na "Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Jastrzębie-Zdrój i gmin ościennych" - nr sprawy MZK/POK/01/2014

» Uchwała Nr 52/XI/2014 z dn. 28.11.2014 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 EURO na "Świadczenie usług przewozowych w komunikacji lokalnej Gminy Pawłowice"

» Uchwała Nr 51/XI/2014 z dn. 28.11.2014 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2014 rok

» Uchwała Nr 50/XI/2014 z dn. 28.11.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącego przyjęcia projektu nowego Statutu MZK Jastrzębie

» Uchwała Nr 42/XI/2014 z dn. 07.11.2014 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowania w sprawie o zamówienie publiczne o wartości powyżej 207 000 Euro na: "Dostawę 20 000 e-kart biletu elektronicznego działających w ramach systemu pn. 'Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» Uchwała Nr 41/XI/2014 z dn. 07.11.2014 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowania w sprawie o zamówienie publiczne o wartości powyżej 207 000 Euro na: "Dostawę, instalację tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi, działających w ramach systemu pn. 'Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» Uchwała Nr 40/XI/2014 z dn. 07.11.2014 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie o zamówienie publiczne o wartości powyżej 207 000 Euro na "Dostawę 120 urządzeń doładowujących kartę e-biletu, działających w ramach Systemu pn. 'Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» Uchwała Nr 49/XI/2014 z dn. 07.11.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku dotyczących przyjęcia zmiany §2 Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 48/XI/2014 z dn. 07.11.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015-2018

» Uchwała Nr 47/XI/2014 z dn. 07.11.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2015 rok

» Uchwała Nr 46/XI/2014 z dn. 07.11.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez PKM Sp. z o.o.

» Uchwała Nr 45/XI/2014 z dn. 07.11.2014 r.

w sprawie przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Nr 44/XI/2014 z dn. 07.11.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zawarcia porozumień z Województwem Śląskim

» Uchwała Nr 43/XI/2014 z dn. 07.11.2014 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2014 rok

» Uchwała Nr 39/XI/2014 z dn. 07.11.2014 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 38/X/2014 z dnia 03.10.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącego przyjęcia założeń do budżetu na 2015 rok

» Uchwała Nr 37/X/2014 z dnia 03.10.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącego przyjęcia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura MZK w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 36/X/2014 z dnia 03.10.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie odwołania P. Grażyny Pocheć ze stanowiska Skarbnika Związku

» Uchwała Nr 35/X/2014 z dnia 03.10.2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 34/X/2014 z dnia 03.10.2014 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2014 rok

» Uchwała Nr 33/X/2014 z dnia 03.10.2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2014-2017

» Uchwała Nr 32/X/2014 z dnia 03.10.2014 r.

w sprawie zmiany budżetu MZK na 2014 rok

» Uchwała Nr 31/X/2014 z dnia 03.10.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku, dotyczących przyjęcia zmiany §2 Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 30/X/2014 z dnia 03.10.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia MZK w sprawie: 1) określenia sposobu ustalenia opłaty dodatkowej; 2) przyjęcia zasad porządkowych w komunikacji organizowanej przez MZK; 3) uchylenia Uchwały Nr 6/VI/2012 Zgromadzenia MZK z dnia 22.06.2012 r.

» Uchwała Nr 29/IX/2014 z dnia 19.09.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych w sprawie "Świadczenia usług przewozowych w Komunikacji Lokalnej Gminy Pawłowice" oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej

» Uchwała Nr 28/IX/2014 z dnia 19.09.2014 r.

w sprawie: rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowania w sprawie o zamówienie publiczne o wartości powyżej 207 000 EURO na "Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Jastrzębie-Zdrój i gmin ościennych"

» Uchwała Nr 27/VIII/2014 z dnia 22.08.2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania E-karty na terenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 26/VIII/2014 z dnia 22.08.2014 r.

w sprawie wprowadzenia nowej taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 25/VIII/2014 z dnia 22.08.2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

» Uchwała Nr 24/VIII/2014 z dnia 22.08.2014 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę beż ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 23/VII/2014 z dnia 18.07.2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Nr 20/VI/2014 z dnia 04.06.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącej zmiany uchwały Zgromadzenia Nr 13/VI/2011 w sprawie przystąpienia do realizacji przez MZK w Jastrzębiu-Zdroju programu Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe", Działanie 8.3. "Rozwój inteligentnych systemów transportowych"

» Uchwała Nr 22/VI/2014 z dnia 04.06.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącego przyjęcia projektu nowego Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 21/VI/2014 z dnia 04.06.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącego przyjęcia taryfy przewozowej osób i bagażu MZK w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 19/V/2014 z dnia 16.05.2014 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu MZK za 2014 rok

» Uchwała Nr 18/V/2014 z dnia 16.05.2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Nr 17/V/2014 z dnia 16.05.2014 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 16/IV/2014 z dnia 14.04.2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Nr 15/III/2014 z dnia 07.04.2014 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2014 rok

» Uchwała Nr 14/III/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącej udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez PKM Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój

» Uchwała Nr 13/III/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 12/III/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącej zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2014 - 2017

» Uchwała Nr 11/III/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącej zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2014 rok

» Uchwała Nr 10/III/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2013 rok

» Uchwała Nr 9/III/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 8/II/2014 z dnia 28.02.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Zgromadzenie Związku, dotyczących zmian w taryfie przewozowej osób i bagażu MZK w Jastrzębiu-Zdroju oraz ustalenia zasad funkcjonowania niektórych linii lokalnej komunikacji pasażerskiej na terenie miasta Żory

» Uchwała Nr 7/II/2014 z dnia 28.02.2014 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego od osób fizycznych

» Uchwała Nr 6/II/2014 z dnia 18.02.2014 r.

w sprawie postępowania o zamówienia publiczne przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 Euro, na świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Jastrzębie-Zdrój i gmin ościennych - UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

» Uchwała Nr 5/I/2014 z dnia 20.01.2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 4/I/2014 z dnia 07.01.2014 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na "Świadczenie autobusowych usług przewozowych obejmujących obszar MZK z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Żory" - nr sprawy ZP.271.8.7.2013 (zatwierdzenie wyników)

» Uchwała Nr 3/I/2014 z dnia 07.01.2014 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 2/I/2014 z dnia 07.01.2014 r.

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu MZK

» Uchwała Nr 1/I/2014 z dnia 07.01.2014 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu MZK na 2014 rok