BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 1/VI/2012 z dnia 15.02.2012 r.

w sprawie zawarcia porozumień z Województwem Śląskim dotyczących wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego


 

Uchwała Nr 1/VI/2012

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 15.02.2012 r.

w sprawie zawarcia porozumień z Województwem Śląskim dotyczących wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego

Na podstawie art. 69 w związku z art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5 z 2011 r., poz. 13)

Zgromadzenie uchwala:

§ 1.

1. Przyjąć od Województwa Śląskiego prowadzenie zadania publicznego dotyczącego organizowania wojewódzkich przewozów pasażerskich w zakresie o którym mowa w ust. 2.

2. Zadanie określone w ust. 1 dotyczy realizacji wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach organizowanych przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju obejmujących obszary gmin nie należących do Związku w zakresie dotyczącym tych gmin.

§ 2.

Upoważnić Zarząd Związku do zawarcia stosownych porozumień.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Meta dane

Data publikacji: 2012-02-16
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Benedykt Lanuszny
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz