BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2012

» Uchwała Nr 3/VI/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2011 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

» Uchwała Nr 17/VI/2012 z dnia 13.12.2012 r.

w sprawie budżetu MZK na rok 2013

» Uchwała Nr 19/VI/2012 z dnia 13.12.2012 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013-2016

» Uchwała Nr 18/VI/2012 z dnia 13.12.2012 r.

w sprawie przyjecia zmian w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 16/VI/2012 z dnia 13.12.2012 r.

w sprawie zawarcia porozumień z Województwem Śląskim dotyczących wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Nr 15/VI/2012 z dnia 13.12.2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2012–2015.

» Uchwała Nr 14/VI/2012 z dnia 13.12.2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

» Uchwała Nr 13/VI/2012 z dnia 13.12.2012 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Miedzygminnego związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała nr 9/VI/2012 z dnia 15.10.2012 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Zbigniewa Podleśnego z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku

» Uchwała nr 8/VI/2012 z dnia 15.10.2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku

» Uchwała Nr 11/VI/2012 z dnia 15.10.2012 r.

w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku

» Uchwała nr 10/VI/2012 z dnia 15.10.2012 r.

w sprawie odwołania Pana Dariusza Szymczaka z funkcji członka Zarządu

» Uchwała nr 7/VI/2012 z dnia 15.10.2012 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Henryka Hajduka z funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Związku

» Uchwała Nr 12/VI/2012 z dnia 15.10.2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat gmin do wozokilometra w 2013 roku

» Uchwała Nr 6/VI/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 5/VI/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2012 – 2015

» Uchwała Nr 4/VI/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

» Uchwała Nr 2/VI/2012 z dnia 15.02.2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

» Uchwała Nr 1/VI/2012 z dnia 15.02.2012 r.

w sprawie zawarcia porozumień z Województwem Śląskim dotyczących wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego