BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 12/IV/2005 z dnia 21.12.2005 r.

w sprawie odwołania Członka Zarządu Związku i powołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku


 

Uchwała Nr 12/IV/2005

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie odwołania Członka Zarządu Związku i powołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

  1. W wyniku tajnego głosowania odwołać Pana Daniela Wawrzyczka z funkcji Członka Zarządu Związku – Przedstawiciela Miasta Żory - protokół Komisji Skrutacyjnej zał. nr 1 do uchwały.
  2. W wyniku tajnego głosowania powołać Pana Daniela Wawrzyczka – Przedstawiciela Miasta Żory, na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku - protokół Komisji Skrutacyjnej zał. nr 2 do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2005-12-28
Data modyfikacji: 2014-02-05

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz