BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2005

» Uchwała Nr 1/IV/2005 z dnia 14.03.2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

» Uchwała Nr 13/IV/2005 z dnia 21.12.2005 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu Związku

» Uchwała Nr 12/IV/2005 z dnia 21.12.2005 r.

w sprawie odwołania Członka Zarządu Związku i powołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku

» Uchwała Nr 11/IV/2005 z dnia 21.12.2005 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku i powołania go na Przewodniczącego Zarządu Związku

» Uchwała Nr 9/IV/2005 r. z dnia 21.12.2005 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 8/IV/2005 z dnia 21.12.2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2005 rok

» Uchwała Nr 7/IV/2005 z dnia 18.10.2005 r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Krzysztofa Gadowskiego

» Uchwała Nr 6/IV/2005 z dnia 18.10.2005 r.

w sprawie założeń do budżetu MZK na 2006 rok

» Uchwała Nr 5/IV/2005 z dnia 18.10.2005 r.

w sprawie zmiany taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 4/IV/2005 z dnia 18.10.2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2005 rok

» Uchwała Nr 10/IV/2005 z dnia 21.12.2005 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2006 rok

» Uchwała Nr 3/IV/2005 z dnia 14.03.2005 r.

w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Związku na zawieranie umów z wykonawcami realizującymi usługi komunikacji miejskiej na okres do 8 lat

» Uchwała Nr 2/IV/2005 z dnia 14.03.2005 r.

w sprawie zmiany taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju