BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 13/IV/2005 z dnia 21.12.2005 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu Związku


 

Uchwala Nr 13/IV/2005


Zgromadzenia Miedzygminnego Zwiazku Komunikacyjnego w Jastrzebiu-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu Związku

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Zgromadzenie Zwiazku uchwala:

§ 1

W wyniku tajnego glosowania powolac Pana Franciszka Pikse - Przedstawiciela Miasta Jastrzebie Zdrój - na Czlonka Zarzadu Zwiazku - protokól Komisji Skrutacyjnej - zal. nr 1 do uchwaly.


§ 2

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zgromadzenia Miedzygminnego Zwiazku Komunikacyjnego.


§ 3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.


Meta dane

Data publikacji: 2005-12-28
Data modyfikacji: 2014-02-05

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz