BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 8/V/2010 z dnia 07.10.2010 r.

w sprawie wszczęcia procedury przyjęcia do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju gmin: Godów, Gorzyce i Lubomia


 
Uchwała Nr 8/V/2010
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 07 października 2010 r.
 
 
w sprawie wszczęcia procedury przyjęcia do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju gmin: Godów, Gorzyce i Lubomia
 
Na podstawie art. 69 i art. 71 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 6 i 9 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 26 czerwca 1991 r. Nr 7 poz. 115 z późn. zm.).
 
 
Zgromadzenie Związku uchwala:
§ 1.
 
Wszcząć procedurę przyjęcia do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego  w Jastrzębiu Zdroju gmin: Godów, Gorzyce i Lubomia.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Meta dane

Data publikacji: 2010-10-08
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Organizacyjno Kadrowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz