BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2010

» Uchwała Nr 2/V/2010 z dnia 15.04.2010 r.

sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

» Uchwała Nr 10/V/2010 z dnia 17.12.2010 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2011 rok

» Uchwała Nr 1/V/2010 z dnia 06.01.2010 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok

» Uchwała Nr 9/V/2010 z dnia 17.12.2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok

» Uchwała Nr 11/V/2010 z dnia 18.12.2010 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011 - 2014

» Uchwała Nr 8/V/2010 z dnia 07.10.2010 r.

w sprawie wszczęcia procedury przyjęcia do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju gmin: Godów, Gorzyce i Lubomia

» Uchwała Nr 7/V/2010 z dnia 07.10.2010 r.

w sprawie: ustalenia wysokości dopłat gmin do wozokilometra w 2011 roku

» Uchwała Nr 6/V/2010 z dnia 12.10.2010 r.

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 5/V/2010 z dnia 07.10.2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok

» Uchwała Nr 4/V/2010 z dnia 11.08.2010 r.

w sprawie złożenia przez MZK wniosku do programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych”

» Uchwała Nr 3/V/2010 z dnia 06.01.2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok