BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 6/IV/2005 z dnia 18.10.2005 r.

w sprawie założeń do budżetu MZK na 2006 rok


 

Uchwała Nr 6/IV/2005

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 października 2005 r.

w sprawie założeń do budżetu MZK na 2006 rok

Na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 119 – 124 i 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), w związku z § 14 pkt. 5 Statutu Związku,

 

Na wniosek Zarządu MZK Zgromadzenie Związku uchwala następujące założenia do budżetu na 2006 rok:

 

§ 1

  1. Dla gmin - członków Związku, ustala się stawkę dotacji do 1 wozokm w wysokości 1,65 zł
  2. Dla gmin nie będących członkami Związku, ustala się stawkę za 1 wozokm w wysokości 1,95 zł

 

§ 2 

W 2006 roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia podwyżki cen biletów jednorazowych i okresowych do wysokości 3% .

   

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku

    

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2005-10-18
Data modyfikacji: 2007-05-10

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz