BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 3/IV/2005 z dnia 14.03.2005 r.

w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Związku na zawieranie umów z wykonawcami realizującymi usługi komunikacji miejskiej na okres do 8 lat


 

Uchwała Nr 3/IV/2005

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 14 marca 2005 r.

w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Związku na zawieranie umów z wykonawcami realizującymi usługi komunikacji miejskiej na okres do 8 lat

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z pózn. zmianami),

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

 

§ 1

Udzielić zgody Zarządowi Związku na zawieranie umów z wykonawcami realizującymi usługi komunikacji miejskiej na okres do 8 lat.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2005-04-11
Data modyfikacji: 2014-02-05

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz