BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 4/V/2010 z dnia 11.08.2010 r.

w sprawie złożenia przez MZK wniosku do programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych”


 

Uchwała Nr 4/V/2010

Zgromadzenia  Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w JastrzębiuZdroju 
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
 
w sprawie złożenia przez MZK wniosku do programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych”.
 
 Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
 
 
Zgromadzenie Związku uchwala:
 
 § 1
 
Wyrazić zgodę na złożenie przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju wniosku do programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”  Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych”.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku .
  
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Meta dane

Data publikacji: 2010-08-18
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jola Ostrowska
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Organizacyjno-Kadrowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz