BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 8/V/2008 z dnia 15.10.2008 r.

w sprawie założeń do budżetu na 2009 rok ustalenia wysokości stawek wozokm


 
Uchwała Nr 8/V/2008
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 15 października 2008 r.
 
w sprawizałożeń do budżetu na 2009 rok ustalenia wysokości stawek wozokm
 
Na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 179 – 184 i 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z § 14 pkt. 5 Statutu Związku,
 
 
 
Zgromadzenie Związku uchwala następujące założenia do budżetu na 2009 rok:
 
§ 1
 
Wysokość wpłat gmin na rzecz Związku w 2009 roku ustala się następująco:
  1. 2,20 zł do 1 wozokm dla gmin – członków Związku,
  2. 3,00 zł do 1 wozokm dla gmin – nie będących członkami Związku.
§ 2
 
W 2009 roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia podwyżki cen biletów jednorazowych i okresowych do wysokości 20%.
   
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku
 
§ 4
 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Meta dane

Data publikacji: 2009-01-12
Data modyfikacji: 2009-01-13

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Finansowo-Księgowy