BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2008

» Uchwała Nr 2/V/2008 z dnia 29.01.2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej KZK GOP

» Uchwała Nr 1/V/2008 z dnia 29.01.2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Nr 5/V/2008 z dnia 23.04.2008 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

» Uchwała Nr 12/V/2008 z dnia 22.12.2008 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2009 rok

» Uchwała Nr 9/V/2008 z dnia 22.12.2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Nr 8/V/2008 z dnia 15.10.2008 r.

w sprawie założeń do budżetu na 2009 rok ustalenia wysokości stawek wozokm

» Uchwała Nr 11/V/2008 z dnia 22.12.2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok

» Uchwała Nr 10/V/2008 z dnia 22.12.2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

» Uchwała Nr 7/V/2008 z dnia 15.10.2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok

» Uchwała Nr 6/V/2008 z dnia 23.04.2007 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok

» Uchwała Nr 3/V/2008 z dnia 29.01.2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok

» Uchwała Nr 4/V/2008 z dnia 29.01.2008 r.

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju