BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2017

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 30/VII/2017 z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 29/VII/2017 z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Strumień dotyczącego przyjęcia do wykonywania przez Związek zadań własnych gminy Strumień z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 28/VII/2017 z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z miastem Pszczyna dotyczącego przyjęcia do wykonywania przez Związek zadań własnych miasta Pszczyna z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 27/VII/2017 z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego przekazania mu do wykonywania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 26/VII/2017 z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie zawarcia porozumień z Powiatem Rybickim dotyczących przyjęcia do wykonywania przez Związek ich zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 25/VII/2017 z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Sląskim dotyczącego przyjęcia do wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 24/VII/2017 z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK na 2017 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 23/VII/2017 z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2018-2021

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 22/VII/2017 z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie budżetu MZK na 2018 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 21/VII/2017 z dnia 22.11.2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK Jastrzębie na lata 2017-2020

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 20/VII/2017 z dnia 22.11.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej MZK Jastrzębie na 2017 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 19/VII/2017 z dnia 16.11.2017 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 18/VII/2017 z dnia 16.11.2017 r.

w sprawie wyboru Członka Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 17/VII/2017 z dnia 16.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Galusa z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 16/VII/2017 z dnia 12.10.2017 r.

w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na 2018 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 15/VII/2017 z dnia 12.10.2017 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marcina Połomskiego z funkcji Członka Zarządu MZK z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 14/VII/2017 z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Statutowej

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 13/VII/2017 z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Pszczyna dotyczącego wykonywania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 12/VII/2017 z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania komunikacji pasażerskiej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój dla dzieci, uczniów i studentów zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 9/VII/2017 z dnia 31.05.2017 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty w PKM Sp. z o.o. przez obniżenie kapitału podstawowego (zakładowego)

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 8/VII/2017 z dnia 31.05.2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2017-2020

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 7/VII/2017 z dnia 31.05.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK Jastrzębie na 2017 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 6/VII/2017 z dnia 31.05.2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 5/VII/2017 z dnia 31.05.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZK za 2016 rok wraz za sprawozdaniem z wykonania budżetu MZK za rok 2016

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 11/VII/2017 z dnia 31.05.2017 r.

w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania linii komunikacji miejskiej na terenie Miasta Żory

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 10/VII/2017 z dnia 31.05.2017 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu MZK do podjęcia działań zmierzających do likwidacji PKM Sp. z o.o.

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 4/VII/2017 z dnia 23.03.2017 r.

w sprawie wyboru Członka Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/VII/2017 z dnia 23.03.2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzebie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 2/VII/2017 z dnia 09.02.2017 r.

w sprawie wyboru członka Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 1/VII/2017 z dnia 12.01.2017 r.

w sprawie wybory Zastępcy Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie