BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2015

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 25/VII/2015 z dn. 14.12.2015

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2016-2019

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 24/VII/2015 z dn. 14.12.2015

w sprawie budżetu MZK Jastrzębie na 2016 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 23/VII/2015 z dn. 14.12.2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 22/VII/2015 z dn. 14.12.2015

w sprawie zawarcia porozumień z Województwem Śląskim dotyczących wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 21/VII/2015 z dn. 14.12.2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK Jastrzębie na lata 2015-2018

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 20/VII/2015 z dn. 14.12.2015

w sprawie zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2015 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 19/VII/2015 z dn. 06.10.2015

w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na rok 2016

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 18/VII/2015 z dn. 06.10.2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK Jastrzębie na lata 2015 - 2018

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 17/VII/2015 z dn. 06.10.2015

w sprawie zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2015 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 9/VII/2015 z dn. 25.06.2015

w sprawie zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2015 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 16/VII/2015 z dn. 25.06.2015

w sprawie wyboru Członka Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 15/VII/2015 z dn. 25.06.2015

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 14/VII/2015 z dn. 25.06.2015

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Wiesława Janiszewskiego z funkcji Członka Zarządu MZK Jastrzęebie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 13/VII/2015 z dn. 25.06.2015

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 12/VII/2015 z dn. 25.06.2015

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Daniela Wawrzyczka z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 11/VII/2015 z dn. 25.06.2015

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Ryszarda Rakoczego z funkcji Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 10/VII/2015 z dn. 25.06.2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2015-2018

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 8/VII/2015 z dn. 25.06.2015

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2014 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 7/VII/2015 z dn. 28.01.2015

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 2/VII/2015 z dn. 28.01.2015

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 1/VII/2015 z dn. 28.01.2015

w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 6/VII/2015 z dn. 28.01.2015

w sprawie wyboru Członków Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 5/VII/2015 z dn. 28.01.2015

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 4/VII/2015 z dn. 28.01.2015

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu MZK Jasrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/VII/2015 z dn. 28.01.2015

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia MZK Jastrzębie