BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2014

» Uchwała Nr 28/VI/2014 z dnia 10.12.2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu nowego Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 27/VI/2014 z dnia 10.12.2014 r.

w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju z związku z wystąpieniem ze Związku gminy Świerklany

» Uchwała Nr 26/VI/2014 z dnia 10.12.2014 r.

w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju w związku z wystąpieniem ze Związku gminy Wodzisław Śląski

» Uchwała Nr 25/VI/2014 z dnia 10.12.2014 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej MZK na lata 2015 - 2018

» Uchwała Nr 24/VI/2014 z dnia 10.12.2014 r.

w sprawie budżetu MZK w Jastrzębiu-Zdroju na 2015 rok

» Uchwała Nr 23/VI/2014 z dnia 10.12.2014 r.

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 22/VI/2014 z dnia 10.12.2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Nr 21/VI/2014 z dnia 10.12.2014 r.

w sprawie zawarcia porozumień z Województwem Śląskim dotyczących wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Nr 20/VI/2014 z dnia 15.10.2014 r.

w sprawie przyjęcia założeń do budżetu 2015 r.

» Uchwała Nr 19/VI/2014 z dnia 15.10.2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MZK Jastrzębie

» Uchwała Nr 18/VI/2014 z dnia 15.10.2014 r.

w sprawie odwołania Pani Grażyny Pocheć ze stanowiska Skarbnika Związku

» Uchwała Nr 17/VI/2014 z dnia 15.10.2014 r.

w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK Jastrzębie w związku z wystąpieniem ze Związku gminy Świerklany

» Uchwała Nr 16/VI/2014 z dnia 15.10.2014 r.

w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK Jastrzębie w związku z wystąpieniem ze Związku gminy Wodzisław Śląski

» Uchwała Nr 15/VI/2014 z dnia 15.10.2014 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Zgromadzenia MZK nr 6/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012

» Uchwała Nr 14/VI/2014 z dnia 15.10.2014 r.

w sprawie przyjęcia zasad porządkowych w komunikacji organizowanej przez MZK Jastrzębie

» Uchwała Nr 13/VI/2014 z dnia 15.10.2014 r.

w sprawie określenia sposobu ustalania opłaty dodatkowej

» Uchwała Nr 12/VI/2014 z dnia 17.06.2014 r.

w sprawie wprowadzenia taryfy przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 11/VI/2014 z dnia 17.06.2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia MZK Nr 13/VI/2011 w sprawie przystąpienia do realizacji przez MZK Jastrzębie programu Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe"; Działanie 8.3 "Rozwój inteligentnych systemów transportowych"

» Uchwała Nr 10/VI/2014 z dnia 17.06.2014 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

» Uchwała Nr 9/VI/2014 z dnia 07.04.2014 r.

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez PKM Sp. z o.o.

» Uchwała Nr 8/VI/2014 z dnia 07.04.2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez PKM Sp.z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 7/VI/2014 z dnia 07.04.2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2014 - 2017

» Uchwała Nr 6/VI/2014 z dnia 07.04.2014 r.

w sprawie zmiany budżetu MZK na 2014 rok

» Uchwała Nr 5/VI/2014 z dnia 11.03.2014 r.

w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania niektórych linii komunikacji pasażerskiej na terenie miasta Żory

» Uchwała Nr 4/VI/2014 z dnia 04.03.2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej MZK na lata 2014 - 2017

» Uchwała Nr 3/VI/2014 z dnia 04.03.2014 r.

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez PKM Sp. z o.o.

» Uchwała Nr 2/VI/2014 z dnia 04.03.2014 r.

w sprawie zmiany budżetu MZK w Jastrzębiu-Zdroju na 2014 rok

» Uchwała Nr 1/VI/2014 z dnia 04.03.2014 r.

dotyczy zmiany w taryfie przewozowej osób i bagażu MZK w Jastrzębiu-Zdroju