BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2009

» Uchwała Nr 9/V/2009 z dnia 21.12.2009 r.

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny

» Uchwała Nr 1/V/2009 z dnia 27.04.2009 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

» Uchwała Nr 8/V/2009 z dnia 21.12.2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Nr 7/V/2009 z dnia 21.12.2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2009 rok

» Uchwała Nr 10/V/2009 z dnia 21.12.2009 r.

w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku

» Uchwała Nr 6/V/2009 z dnia 12.10.2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat gmin do wozokilometra w 2010 roku

» Uchwała Nr 4/V/2009 z dnia 12.10.2009 r.

w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej

» Uchwała Nr 3/V/2009 z dnia 12.10.2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2009 rok

» Uchwała nr 5/V/2009 z dnia 12.10.2009 r.

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 2/V/2009 z dnia 27.04.2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2009 rok