BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2006

» Uchwała Nr 1/IV/2006 z dnia 11.04.2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

» Uchwała Nr 3/IV/2006 z dnia 10.10.2006 r.

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 5/IV/2006 z dnia 10.10.2006 r.

w sprawie założeń do budżetu na 2007 rok

» Uchwała Nr 4/IV/2006 z dnia 10.10.2006 r.

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych

» Uchwała Nr 2/IV/2006 z dnia 10.10.2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2006 rok