BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2001


Uchwały w załączniku 1:

 1. 47/III/01 z dnia 19.01.2001 r.
  - w sprawie zmiany w taryfie przewozowej MZK
 2. 48/III/01 z dnia 06.04.2001 r.
  - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2000 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu
 3. 49/III/01 z dnia 06.04.2001 r.
  - w sprawie uchylenia uchwały 46/III/00 z dnia 19.12.2000 r. w sprawie projektu statutu MZK
 4. 50/III/01 z dnia 06.04.2001 r.
  - w sprawie zmiany w taryfie przewozowej MZK
 5. 51/III/01 z dnia 06.04.2001 r.
  - w sprawie zmiany regulaminu Komisji Rewizyjnej MZK
 6. 52/III/01 z dnia 09.10.2001 r.
  - w sprawie założeń do budżetu na 2002 rok oraz rodzajów szczegółowości i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 7. 53/III/01 z dnia 09.10.2001 r.
  - w sprawie zasad przyzanwania diet i zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu MZK 
 8. 54/III/01 z dnia 20.11.2001 r.
  - w sprawie wprowadzenia nowej taryfy przewozowej MZK

Uchwały w załączniku 2:

 1. 55/III/01 z dnia 20.11.2001 r.
  - w sprawie zmiany sposobu obliczania dotacji wnoszonych przez gminy do komunikacji miejskiej 
 2. 56/III/01 z dnia 20.11.2001 r.
  - w sprawie zasad przyznawania diet dla członków Zarządu Związku
 3. 57/III/01 z dnia 18.12.2001 r.
  - w sprawie zmian w budżecie MZK na 2001 rok
 4. 58/III/01 z dnia 18.12.2001 r.
  - w sprawie budżetu MZK na 2002 rok
 5. 59/III/01 z dnia 18.12.2001 r.
  - w sprawie przyjęcia projektu statutu MZK

Dokumenty

Uchwały Zgromadzenia MZK od 47/III/01 do 54/III/01   Pobierz plik

Uchwały Zgromadzenia MZK od 55/III/01 do 59/III/01   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2013-05-10
Data modyfikacji: 2014-02-17

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz