BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2000

Uchwała w załączniku 1:

 1. 31/III/00 z dnia 09.02.2000 r.
  - w sprawie zmiany w taryfie przewozowej MZK

Uchwała w załączniku 2:

 1. 32/III/00 z dnia 11.04.2000 r.
  - w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 1999 rok

Uchwały w załączniku 3:

 1. 33/III/00 z dnia 11.04.2000 r.
  - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi MZK 
 2. 34/III/00 z dnia 11.04.2000 r.
  - w sprawie odwołania Pana J. Dziendziela z funkcji członka Zarządu MZK
 3. 35/III/00 z dnia 11.04.2000 r.
  - w sprawie wyboru członka Zarządu - Dyrektora Biura Związku 
 4. 36/III/00 z dnia 29.05.2000 r.
  - w sprawie zmiany w taryfie przewozowej MZK
 5. 37/III/00 z dnia 27.06.2000 r.
  - w sprawie uchylenia uchwały 12/III/99 w przedmiocie wyznaczania kandydatów do Rady Nadzorczej PKM Sp. z o.o.
 6. 38/III/00 z dnia 27.06.2000 r.
  - w sprawie okreslenia warunków i terminów uiszczania dotacji do usług komunikacji zbiorowej 
 7. 39/III/00 z dnia 27.06.2000 r.
  - w sprawie zmian w budżecie MZK na 2001 rok
 8. 40/III/00 z dnia 27.06.2000 r.
  - w sprawie założeń do budżetu 2001 r. oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwały w załączniku 4:

 1. 41/III/00 z dnia 27.06.2000 r.
  - w sprawie przyjęcia interwencji w sprawie podziału dotacji na dofinansowanie komunikacji zbiorowej
 2. 42/III/00 z dnia 19.12.2000 r.
  - w sprawie zmian w budżecie MZK na 2000 rok
 3. 43/III/00 z dnia 19.12.2000 r.
  - w sprawie zmiany sposobu obliczania dotacji wnoszonych przez gminy do komunikacji miejskiej
 4. 44/III/00 z dnia 19.12.2000 r.
  - w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu MZK oraz upoważnienia Zarządu Związku do zawarcia umowy cywilno-prawnej z wybranym oferentem
 5. 45/III/00 z dnia 19.12.2000 r.
  - w sprawie budżetu na 2001 rok
 6. 46/III/00 z dnia 19.12.2000 r.
  - w sprawie przyjęcia projektu statutu MZK

Dokumenty

Uchwała Zgromadzenia MZK 31/III/00 z dnia 09.02.2000 r.   Pobierz plik

Uchwała Zgromadzenia MZK 32/III/00 z dnia 11.04.2000 r.   Pobierz plik

Uchwały Zgromadzenia MZK od 33/III/00 do 40/III/000   Pobierz plik

Uchwały Zgromadzenia MZK od 41/III/00 do 46/III/00   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2013-05-10
Data modyfikacji: 2014-02-17

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz