BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1999


Uchwały w załączniku:

 1. 1/III/99 z dnia 16.02.1999 r.
  - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZK
 2. 2/III/99 z dnia 16.02.1999 r.
  - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczacego Zgromadzenia MZK
 3. 3/III/99 z dnia 16.02.1999 r.
  - w sprawie statutu MZK
 4. 4/III/99 z dnia 16.02.1999 r.
  - w sprawie wyboru Przewodniczacego Zarządu MZK
 5. 5/III/99 z dnia 16.02.1999 r.
  - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczacego Zarządu MZK
 6. 6/III/99 z dnia 16.02.1999 r.
  - w sprawie wyboru członków Zarządu MZK
 7. 7/III/99 z dnia 16.02.1999 r.
  - w sprawie ustalenia warunków nawiązania stosunku przacy w osobą powołaną w skład Zarządu MZK
 8. 8/III/99 z dnia 16.02.1999 r.
  - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wybór członków Komisji
 9. 9/III/99 z dnia 16.02.1999 r.
  - w sprawie wystąpienia ze Związku Gminy Zebrzydowice
 10. 10/III/99 z dnia 23.03.1999 r.
  - w sprawie budzetu MZK na 1999 rok
 11. 11/III/99 z dnia 23.03.1999 r.
  - w sprawie zmiany w taryfie przewozowej MZK
 12. 12/III/99 z dnia 23.03.1999 r.
  - w sprawie wyznaczenia kandydatów do Rady Nadzroczej PKM Sp. z o.o.
 13. 13/III/99 z dnia 20.04.1999 r.
  - w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu MZK 
 14. 14/III/99 z dnia 20.04.1999 r.
  - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku
 15. 15/III/99 z dnia 20.04.1999 r.
  - w sprawie zmiany uchwały nr 10/III/99 Zgromadzenia MZK z dnia 23.03.1999 r. w sprawie budżetu na 1999 rok
 16. 16/III/99 z dnia 20.04.1999 r.
  - w sprawie zasady przyznawiania diet i zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu Związku
 17. 17/III/99 z dnia 07.07.1999 r.
  - w sprawie zmiany w budżecie MZK na 1999 rok
 18. 18/III/99 z dnia 07.07.1999 r.
  - w sprawie zmiany w taryfie przewozowej MZK
 19. 19/III/99 z dnia 07.09.1999 r.
  - w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania należności za usługi komunikacyjne
 20. 20/III/99 z dnia 07.09.1999 r.
  - w sprawie zmian w taryfie przewozowej MZK 
 21. 21/III/99 z dnia 07.09.1999 r.
  - w sprawie sposobu obliczania dotacji wnoszonych przez gminy do komunikacji miejskiej
 22. 22/III/99 z dnia 07.09.1999 r.
  - w sprawie procedury uchwalania budżetu MZK oraz rodzajów szczegółówości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 23. 23/III/99 z dnia 12.10.1999 r.
  - w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych
 24. 24/III/99 z dnia 12.10.1999 r.
  - w sprawie założeń do budżetu na 2000 rok oraz rodzajów szczegółówości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 25. 25/III/99 z dnia 12.10.1999 r.
  - w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Śląskiego o powierzeniu MZK funkcji obszarowego koordynatora rozkładów jazdy, obejmującego teren działania Związku
 26. 26/III/99 z dnia 12.10.1999 r.
  - w sprawie podjęcia działań mających na celu wybór banku do obsługi budżetu MZK
 27. 27/III/99 z dnia 14.12.1999 r.
  - w sprawie zmiany w taryfie przewozowej MZK 
 28. 28/III/99 z dnia 14.12.1999 r.
  - w sprawie zmiany w budżecie MZK na 1999 rok
 29. 29/III/99 z dnia 14.12.1999 r.
  - w sprawie budżetu MZK na 2000 rok
 30. 30/III/99 z dnia 14.12.1999 r.
  - w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania należności wnoszonych przez gminy - członków MZK

Dokumenty

Uchwały Zgromadzenia MZK rok 1999   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2013-05-10
Data modyfikacji: 2014-02-17

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz