BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1998


Uchwały w załączniku:

 1. XXIII/79/98 z dnia 27.04.1998 r.
  - w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1997 rok
 2. XXIII/80/98 z dnia 27.04.1998 r.
  - w sprawie absolutorium dla Zarządu MZK za 1997 rok
 3. XXIII/81/98 z dnia 27.04.1998 r.
  - w sprawie zmiany w taryfie przewozowej MZK J-bie
 4. XXIII/82/98 z dnia 27.04.1998 r.
  - w sprawie odwołania Skarbnika Związku
 5. XXIII/83/98 z dnia 27.04.1998 r.
  - w sprawie powołania Skarbnika Związku
 6. XXIII/84/98 z dnia 27.04.1998 r.
  - w sprawie zmiany uchwały nr II/4/92 z dn. 17.03.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych kwot dla członków Zarządu Związku
 7. XXIV/85/98 z dnia 25.06.1998 r.
  - w sprawie zmiany w budżecie MZK na 1998 rok
 8. XXIV/86/98 z dnia 25.06.1998 r.
  - w sprawie wyznaczenia kandydatów do Rady Nadzorczej PKM Sp. z o.o. 
 9. XXIV/87/98 z dnia 25.06.1998 r.
  - w sprawie upoważnienia Zarządu MZK do zawarcia porozumienia z Wojewodą Katowickim
 10. XXV/88/98 z dnia 24.09.1998 r.
  - w sprawie umorzenia należności pieniężnej wobec gminy Kornowac
 11. XXV/89/98 z dnia 24.09.1998 r.
  - w sprawie zmiany w budżecie MZK na 1998 rok
 12. XXV/90/98 z dnia 24.09.1998 r.
  - w sprawie zmiany w budżecie MZK na 1998 rok
 13. XXV/91/98 z dnia 24.09.1998 r.
  - w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd MZK 
 14. XXV/92/98 z dnia 24.09.1998 r.
  - w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
 15. XXVI/93/98 z dnia 08.12.1998 r.
  - w sprawie zmiany w taryfie przewozowej MZK 
 16. XXVI/94/98 z dnia 08.12.1998 r.
  - w sprawie uchwalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w środkach komunikacji miejskiej przewoźników działających na zlecenie MZK
 17. XXVI/95/98 z dnia 08.12.1998 r.
  - w sprawie przyjęcia zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych
 18. XXVI/96/98 z dnia 08.12.1998 r.
  - w sprawie zmiany w budżecie MZK na 1998 rok

Dokumenty

Uchwały Zgromadzenia MZK rok 1998   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2013-05-10
Data modyfikacji: 2013-05-10

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Pocheć