BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1997

Uchwały w załączniu:

 1. XIX/58/97 z dnia 11.03.1997 r.
  - w sprawie zmiany w taryfie przewozowej MZK
 2. XIX/59/97 z dnia 11.03.1997 r.
  - wpsrawie jednolitego tekstu taryfy przewozy osób i bagazu w komunikacji miejskiej MZK
 3. XIX/60/97 z dnia 11.03.1997 r.
  - w sprawie odwołania Pana Janusza Kopera z funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Związku
 4. XIX/61/97 z dnia 11.03.1997 r.
  - wyboru Przewodniczacego Zgromadzenia
 5. XIX/62/97 z dnia 11.03.1997 r.
  - w sprawie Zastępcy Przewodniczacego Zgromadzenia
 6. XIX/63/97 z dnia 11.03.1997 r.
  - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru członków Komisji
 7. XX/64/97 z dnia 25.04.1997 r.
  - w sprawie przyjęcia Związku do Miasta Radlina
 8. XX/65/97 z dnia 25.04.1997 r.
  - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu z 1996 rok
 9. XX/66/97 z dnia 25.04.1997 r.
  - w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku za 1996 rok
 10. XX/67/97 z dnia 25.04.1997 r.
  - w sprawie ustalenia diet dla osób wchodzących w skład organów Związku
 11. XX/68/97 z dnia 25.04.1997 r.
  - w sprawie zmian w budżecie Związku na 1997 rok
 12. XX/69/97 z dnia 25.04.1997 r.
  - w sprawie przyznania dodatkowej gratyfikacji pieniężnej dla członków Zarządu Związku
 13. XXI/70/97 z dnia 25.04.1997 r.
  - w sprawie zmiany w taryfie pzewozowej MZK w Jastrzebiu-Zdroju
 14. XXII/71/97 z dnia 20.10.1997 r.
  - w sprawie zmiany w budżecie Związku na 1997 rok
 15. XXII/72/97 z dnia 20.10.1997 r.
  - w sprawie zmiany w taryfie pzewozowej MZK w Jastrzebiu-Zdroju
 16. XXII/73/97 z dnia 20.10.1997 r.
  - w sprawie budżetu MZK na 1998 rok
 17. XXII/74/97 z dnia 20.10.1997 r.
  - w sprawie odwołania Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej
 18. XXII/75/97 z dnia 20.10.1997 r.
  - w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Związku
 19. XXII/76/97 z dnia 20.10.1997 r.
  - w sprawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku
 20. XXII/77/97 z dnia 20.10.1997 r.
  - w sprawie odwołania Pana W. Franka z funkcji Członka Rady Nadzroczej PKM Sp. z o.o.
 21. XXII/78/97 z dnia 20.10.1997 r.
  - w sprawie wyznaczenia kandydata do Rady Nadzorczej PKM Sp. z o.o.

Dokumenty

Uchwały Zgromadzenia MZK rok 1997   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2013-05-10
Data modyfikacji: 2013-05-10

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Pocheć