BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1995


Uchwały w załączniku:

 1. XII/28/95 z dnia 17.03.1995 r.
  - w sprawie budżetu MZK Jastrzębie na 1995 rok
 2. XII.29.95 z dnia 17.03.1995 r.
  - w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu MZK z wykonania budżetu Związku za 1994 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 1994 rok
 3. XIII/30/95 z dnia 11.04.1995 r. 
  - w sprawie akceptacji działań Zarzadu Związku w temacie organizacji miejskiej komunikacji publicznej
 4. XIII/31/95 z dnia 11.04.1995 r.
  - w sprawie wyznaczania kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki PKM w Jastrzębiu-Zdroju
 5. XIII/32/95 z dnia 11.04.1995 r.
  - w sprawie stanowisko Związku w temacie spraw majątkowych
 6. XIII/33/95 z dnia 26.06.1995 r.
  - w sprawie zmian w taryfie przeowozwej w MZK
 7. XIV/34/95 z dnia 26.06.1995 r. 
  - w sprawie odwołania Pana M. Adamczyka z funkcji przewodniczacego Zarządu Związku
 8. XIV/35/95 z dnia 26.06.1995 r.
  - w sprawie wyboru Przewodniczacego Zarządu Związku
 9. XIV/36/95 z dnia 26.06.1995 r.
  - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku
 10. XIV/37/95 z dnia 26.06.1995 r.
  - w sprawie ustalenia zasad postępowania przy rozliczaniu i wykonywaniu usług komunikacyjnych w Gminach nie będących członkiem Związku
 11. XIV/38/95 z dnia 26.06.1995 r.
  - w sprawie zmian w budżecie Związku na 1995 rok
 12. XIV/39/95 z dnia 26.06.1995 r.
  - w sprawie przyjęcia do Związku Gminy Marklowice
 13. XIV/40/95 z dnia 26.06.1995 r.
  - w sprawie przyjęcia do Związku Miasta Pszowa
 14. XV/39/95 z dnia 20.10.1995 r.
  - w sprawie jednorazowego zwolnienia w 1995 roku płatności należnych przez Gminy za usługi realizowane na zlecenie Związku
 15. XV/40/95 z dnia 20.10.1995 r.
  - w sprawie zmian w budżecie Związku na 1995 rok
 16. XV/41/95 z dnia 20.10.1995 r.
  - w sprawie obciążenia nieruchomości Związku

Dokumenty

Uchwały Zgromadzenia MZK rok 1995   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2013-05-10
Data modyfikacji: 2014-02-14

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz