BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1994


Uchwały w załączniku:

 1. VIII/14/94 z dnia 22.02.1994 r.
  - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonanania budżetu Związku za 1993 rok
 2. VIII/15/94 z dnia 22.02.1994 r.
  - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 1993 rok
 3. VIII/16/94 z dnia 22.02.1994 r.
  - w sprawie ustalenia nowej taryfy przewozowej MZK
 4. VIII/17/94 z dnia 22.02.1994 r.
  - w sprawie budżetu Związku na 1994 rok
 5. VIII/18/94 z dnia 22.02.1994 r.
  - w sprawie przyjęcia reglaminów organów Związku
 6. VIII/19/94 z dnia 22.02.1994 r.
  - w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Pilchowice i Gaszowice
 7. IX/20/94 z dnia 23.05.1994 r.
  - w sprawie zmiany w budżecie Związku na 1994 rok
 8. X/21/94/z dnia 10.10.1994 r.
  _ w sprawie wyboru przewodniczącego Zarządu Związku
 9. X/22/94 z dnia 10.10.1994 r.
  - w sprawie wyboru człoków Zarządu Związku
 10. X/23/94 z dnia 10.10.1994 r.
  - w sprawie wyboru przewdoniczacego Zgromadzenia Związku
 11. X/24/94 z dnia 10.10.1994 r.
  - w sprawie wyboru Zastępcy Prewodniczącego Zgromadzenia Związku
 12. X/25/94 z dnia 10.10.1994 r.
  - w sprawie jednorazowego zwolnienia w 1994 roku płatności należności gminy za usługi realizowane przez przewoźników na zlecenie Związku
 13. X/26/94 z dnia 10.10.1994 r. 
  - w sprawie zmian w budżecie Związku na 1994 rok
 14. X/27/94 z dnia 10.10.1994 r.
  - w sprawie zgody na zdobycie udziałów PKM Sp. z o.o. jako jednoosbowej spółki Związku
 15. X/28/94 z dnia 10.10.1994 r. 
  - w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 16. XI/25/94 z dnia 14.12.1994 r.
  - w sprawie ustalenia taryfy przewoowej w MZK
 17. XI/26/94 z dnia 14.12.1994 r.
  - w sprawie zgody na zmniejszenie dotacji z gmin do wozokm
 18. XI/27/94 z dnia 14.12.1994 r. 
  - w sprawie zmian w budżecie Związku na 1994 rok

Dokumenty

Uchwały Zgromadzenia MZK rok 1994   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2013-05-09
Data modyfikacji: 2014-02-14

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz