BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1993


Uchwały w załączniku:

 1. V/1/93 z dnia 13.01.1993 r.
  - w sprawie planu finansowego (budżetu) MZK na 1993 rok
 2. V/2/93 z dnia 13.01.1993 r.
  - w sprawie określenia warunków i terminów uiszczenia przez członków Związku należności za usługi konukacyjne (wozokilometry)
 3. V/3/93 z dnia 13.01.1993 r.
  - w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej fromy prowadzenia działalności gospodarczej przez PKM Jastrzębie
 4. V/5/93 z dnia 13.01.1993 r.
  - w sprawie przyznania prawa do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla służb charytatywno - opiekuńczych
 5. V/6/93 z dnia 13.01.1993 r.
  - w sprawie zgody na nabycie na rzecz Związku odpłatnie nieruchomości dla potrzeb bazy PKM Zakład w Rybniku
 6. VI/7/93 z dnia 28.04.1993 r.
  - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Zwiazku za 1992 rok
 7. VI/8/93 z dnia 28.04.1993 r.
  - w sprawie zmiany w uchwale dot. warunków i terminów uiszczenia należności przez członków Związku
 8. VI/9/93 z dnia 28.04.1993 r.
  - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 1992 rok
 9. VI/10/93 z dnia 28.04.1993 r.
  - w sprawie ustalenia nowej taryfy przewozowej w PKM Jastrzębie
 10. VI/11/93 z dnia 28.04.1993 r.
  - w sprawie przyjęcia do Związku Gminy Jejkowice
 11. VII/12/93 z dnia 16.09.1993 r.
  - w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia MZK V/1/93 (budżetowej) z dnia 13.01.1993 r.

Dokumenty

Uchwały Zgromadzenia MZK rok 1993   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2013-05-09
Data modyfikacji: 2013-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Pocheć