BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2020

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 18/VIII/2020 z dnia 14.12.2020

w sprawie przyjęcia "Zadaniowego planu pracy Komisji Rewizyjnej MZK na 2021 rok"

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 17/VIII/2020 z dnia 14.12.2020

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2021-2024

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 16/VIII/2020 z dnia 14.12.2020

w sprawie budżetu MZK na 2021 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 15/VIII/2020 z dnia 14.12.2020

w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 14/VIII/2020 z dnia 14.12.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej MZK na realizacje zadań publicznych w postaci lokalnego transportu zbiorowego przez Gminę Pszczyna

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 13/VIII/2020 z dnia 14.12.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej MZK na realizacje zadań publicznych w postaci lokalnego transportu zbiorowego przez Gminę Strumień

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 12/VIII/2020 z dnia 14.12.2020

w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu powierzenia MZK zadania własnego Powiatu Rybnickiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Powiatu Rybnickiego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 11/VIII/2020 z dnia 14.12.2020

w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu powierzenia MZK zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarzadzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Wodzisławia Śląskiego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 10/VIII/2020 z dnia 14.12.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik na realizacje zadań publicznych w postaci lokalnego transportu publicznego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 9/VIII/2020 z dnia 14.12.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2020 - 2023

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 8/VIII/2020 z dnia 14.12.2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK na 2020 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 7/VIII/2020 z dnia 15.10.2020

w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na 2021 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 6/VIII/2020 z dnia 17.06.2020

w sprawie przyjęcia Regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 5/VIII/2020 z dnia 17.06.2020

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 4/VIII/2020 z dnia 17.06.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZK za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZK Jastrzębie za 2019 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/VIII/2020 z dnia 21.02.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2020-2023

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 2/VIII/2020 z dnia 21.02.2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK Jastrzębie na 2020 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 1/VIII/2020 z dnia 21.02.2020

w sprawie utworzenia przez MZK Jastrzębie spółki komunalnej działającej pod firmą Międzygminna Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o.