BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2019

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 1/VIII/2019 z dnia 17.01.2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 2/VIII/2019 z dnia 17.01.2019

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia MZK

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/VIII/2019 z dnia 17.01.2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 4/VIII/2019 z dnia 17.01.2019

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu MZK

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 5/VIII/2019 z dnia 17.01.2019

w sprawie wyboru Członków Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 6/VIII/2019 z dnia 17.01.2019

w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 7/VIII/2019 z dnia 04.02.2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 8/VIII/2019 z dnia 04.02.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2019-2022

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 9/VIII/2019 z dnia 11.03.2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Benedykta Lanusznego z funkcji Z-cy Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 10/VIII/2019 z dnia 11.03.2019

w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 11/VIII/2019 z dnia 11.03.2019

w sprawie wyboru Członka Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 12/VIII/2019 z dnia 11.03.2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK na 2019 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 13/VIII/2019 z dnia 11.03.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2019-2022

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 14/VIII/2019 z dnia 29.03.2019

w sprawie zobowiązania MZK do podjęcia działań zmierzających do uchylenia likwidacji PKM Jastrzębie oraz reorganizacji spółki umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 15/VIII/2019 z dnia 29.03.2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 16/VIII/2019 z dnia 29.03.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2019-2022

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 17/VIII/2019 z dnia 10.04.2019

w sprawie zobowiązania MZK do podjęcia działań zmierzających do uchylenia likwidacji PKM Jastrzębie oraz reorganizacji spółki umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 18/VIII/2019 z dnia 10.04.2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK na 2019 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 19/VIII/2019 z dnia 24.06.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZK za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZK Jastrzębie za 2018 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 20/VIII/2019 z dnia 24.06.2019

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 21/VIII/2019 z dnia 24.06.2019

w sprawie przyjęcia "Zadaniowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej MZK Jastrzębie na 2019 rok"

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 22/VIII/2019 z dnia 24.06.2019

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej MZK kontroli w zakresie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji w dniach 14-24.02.2019