BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2017

» Uchwała Zarządu MZK Nr 57/XII/2017 z dnia 20.12.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 30/VIII/2017 z dnia 08.08.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania Karty Jastrzębianina

» Uchwała Zarządu MZK Nr 56/XII/2017 z dnia 20.12.2017 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Taryfie przewozowej MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 55/XII/2017 z dnia 20.12.2017 r.

w sprawie ustalenia wpłaty na rzecz MZK Jastrzębie za wolną od opłat komunikację pasażerską za przewóz dla dzieci, uczniów i studentów na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Zarządu MZK Nr 54/XII/2017 z dnia 20.12.2017 r.

w sprawie przyjęcia stawek dotacji celowej dla gmin nienależących do Związku na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień obsługiwanych pojazdami typu C o pojemności co najmniej 35 miejsc łącznie siedzących i stojących

» Uchwała Zarządu MZK Nr 53/XI/2017 z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 52/XI/2017 z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 51/XI/2017 z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 50/XI/2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zawarcia porozumienia z gminą Strumień

» Uchwała Zarządu MZK Nr 49/XI/2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zawarcia porozumienia z Miastem Pszczyna

» Uchwała Zarządu MZK Nr 48/XI/2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego przyjęcia do wykonywania przez Związek zadania własnego z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 47/XI/2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zawarcia porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego przyjęcia do wykonywania przez MZK zadania własnego z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 46/XI/2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zwarcia porozumień z Województwem Śląskim

» Uchwała Zarządu MZK Nr 45/XI/2017 z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Zarządu MZK Nr 44/XI/2017 z dnia 22.11.2017 r.

w sprawie przekazania środków na podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 43/XI/2017 z dnia 22.11.2017 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu MZK na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 42/XI/2017 z dnia 03.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2017-2020

» Uchwała Zarządu MZK Nr 41/XI/2017 z dnia 03.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu Związku na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 40/XI/2017 z dnia 03.11.2017 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu MZK na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 39/XI/2017 z dnia 03.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2018-2021

» Uchwała Zarządu MZK Nr 38/XI/2017 z dnia 03.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 37/IX/2017 z dnia 20.10.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 36/IX/2017 z dnia 03.10.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia założeń do budżetu na 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 35/IX/2017 z dnia 22.09.2017 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 34/VIII/2017 z dnia 24.08.2017 r.

w sprawie ustalenia wypłaty na rzecz MZK Jastrzębia za wolną od opłat za przewóz dla dzieci, uczniów i studentów komunikacje pasażerską na terenie Miasta Jastrzębia-Zdrój zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Zarządu MZK Nr 33/VIII/2017 z dnia 08.08.2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku

» Uchwała Zarządu MZK Nr 32/VIII/2017 z dnia 08.08.2017 r.

w sprawie ustalenia cen biletów na Komunikację Lokalną w Gminie Pawłowice, Pszczyna, Strumień i Suszec

» Uchwała Zarządu MZK Nr 31/VIII/2017 z dnia 08.08.2017 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 30/VIII/2017 z dnia 08.08.2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania Karty Jastrzębianina na terenie gminy Jastrzębia-Zdroju

» Uchwała Zarządu MZK Nr 29/VII/2017 z dnia 25.07.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 28/VII/2017 z dnia 25.07.2017 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VI/2017 z dnia 20.06.2017 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 26/VI/2017 z dnia 20.06.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia dotyczącej zawarcia porozumienia z Miastem Pszczyna

» Uchwała Zarządu MZK Nr 25/VI/2017 z dnia 20.06.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej ustalenia zasad funkcjonowania komunikacji pasażerskiej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój dla dzieci, uczniów i studentów zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Zarządu MZK Nr 24/V/2017 z dnia 31.05.2017 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu MZK na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 23/V/2017 z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej ustalenia zasad funkcjonowania linii komunikacji pasażerskiej na terenie Miasta Żory

» Uchwała Zarządu MZK Nr 22/V/2017 z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia MZK...

» Uchwała Zarządu MZK Nr 21/V/2017 z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2017-2020

» Uchwała Zarządu MZK Nr 20/V/2017 z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 19/V/2017 z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu MZK

» Uchwała Zarządu MZK Nr 18/V/2017 z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZK za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZK za 2016 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 17/V/2017 z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie postępowania o zamówienia publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na "świadczenie usług sprzedaży doładowań kontraktów na Elektronicznej Karcie (E-karcie) biletów okresowych i elektronicznej portmonetki"

» Uchwała Zarządu MZK Nr 16/V/2017 z dnia 18.05.2017 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 15/V/2017 z dnia 18.05.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 14/V/2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 13/V/2017 z dnia 09.05.2017 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowania w sprawie o zamówienie publiczne o wartości powyżej 209.000 EURO na "Świadczenie usług sprzedaży doładowań kontraktów na Elektronicznej Karcie (E-karcie) biletów okresowych i elektronicznej portmonetki"

» Uchwała Zarządu MZK Nr 12/IV/2017 z dnia 12.04.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 9/III/2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku na 2016 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 11/III/2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 10/III/2017 z dnia 28.03.2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku za 2016 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 8/III/2017 z dnia 02.03.2017 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 7/III/2017 z dnia 02.03.2017 r.

w sprawie wyboru przewoźnika i podpisania z nim umowy na obsługę Komunikacji Lokalnej na terenie Gminy Suszec

» Uchwała Zarządu MZK Nr 6/III/2017 z dnia 02.03.2017 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 5/I/2017 z dnia 25.01.2017 r.

w sprawie ustalenia promocyjnych cen biletów na Komunikację Lokalną w Gminie Pawłowice, Strumień i Suszec

» Uchwała Zarządu MZK Nr 4/I/2017 z dnia 25.01.2017 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 3/I/2017 z dnia 12.01.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 2/I/2017 z dnia 12.01.2017 r.

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu MZK

» Uchwała Zarządu MZK Nr 1/I/2017 z dnia 12.01.2017 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu MZK na 2017 rok