BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2016

» Uchwała Zarządu MZK Nr 48/XII/2016 z dnia 07.12.2016 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2016 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 47/XI/2016 z dnia 28.11.2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zawarcia porozumienia z powiatem Rybnickim na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 46/XI/2016 z dnia 04.11.2016 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na 'Świadczenie usług przewozowych w Komunikacji Lokalnej Gminy Pawłowice'

» Uchwała Zarządu MZK Nr 45/XI/2016 z dnia 04.11.2016 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 44/XI/2016 z dnia 04.11.2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2017-2020

» Uchwała Zarządu MZK Nr 43/XI/2016 z dnia 04.11.2016 r.

w sprawie przyjęcia protokołu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 42/XI/2016 z dnia 04.11.2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zawarcia porozumień z Województwem Śląskim

» Uchwała Zarządu MZK Nr 41/XI/2016 z dnia 04.11.2016 r.

w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Zarządu MZK Nr 40/XI/2016 z dnia 04.11.2016 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu MZK na 2016 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 39/X/2016 z dnia 25.10.2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 38/X/2016 z dnia 04.10.2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia założeń budżetu na 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 37/X/2016 z dnia 04.10.2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2016-2019

» Uchwała Zarządu MZK Nr 36/X/2016 z dnia 04.10.2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2016 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 35/IX/2016 z dnia 13.09.2016 r.

w sprawie w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 34/VIII/2016 z dnia 22.08.2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu MZK oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku

» Uchwała Zarządu MZK Nr 33/VIII/2016 z dnia 22.08.2016 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 32/VII/2016 z dnia 19.07.2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2016 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 31/VII/2016 z dnia 19.07.2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej inforomacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 30/VII/2016 z dnia 19.07.2016 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 29/VI/2016 z dnia 17.06.2016 r.

w sprawie zmian układzie wykonawczym budżetu Związku na 2016 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 28/VI/2016 z dnia 17.06.2016 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowania w sprawie o zamówienie publiczne na "Świadczenie usług przewozowych w miejskiej Komunikacji Lokalnej Gminy Pawłowice"

» Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VI/2016 z dnia 17.06.2016 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 26/V/2016 z dnia 17.05.2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej uchylenia uchwały nr 56/III/2001 z dnia 20 listopada 2001 roku w sprawie zasad przyznawania diet członków Zarządu Związku

» Uchwała Zarządu MZK Nr 25/V/2016 z dnia 17.05.2016 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2016 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 24/V/2016 z dnia 17.05.2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej MZK na lata 2016-2019

» Uchwała Zarządu MZK Nr 23/V/2016 z dnia 17.05.2016 r.

w sprawie zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2016 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 22/V/2016 z dnia 17.05.2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej inforomacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 21/V/2016 z dnia 17.05.2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 20/V/2016 z dnia 17.05.2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia dotyczącej zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Rybniku oraz Starostwem Powiatowym w Cieszynie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 19/V/2016 z dnia 17.05.2016 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 18/IV/2016 z dnia 26.04.2016 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 Euro na "Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową na terenie działania Związku"

» Uchwała Zarządu MZK Nr 17/IV/2016 z dnia 26.04.2016 r.

w sprawie przyjęcia instrukcji "Polityka Bezpieczeństwa" oraz ustalenia sposobu zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych za zbiorów MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 16/IV/2016 z dnia 07.04.2016 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Taryfie przewozowej MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 15/III/2016 z dnia 07.04.2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu zasad porządkowych w komunikacji organizowanej przez MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 14/IV/2016 z dnia 07.04.2016 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 13/III/2016 z dnia 17.03.2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej MZK na lata 2016-2019

» Uchwała Zarządu MZK Nr 12/III/2016 z dnia 17.03.2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2016 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 9/III/2016 z dnia 17.03.2016 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na 'Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar powiatu wodzisławskiego i gmin ościennych' - nr sprawy MZK/POK/01/2016

» Uchwała Zarządu MZK Nr 8/III/2016 z dnia 17.03.2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na hasło promocyjne Związku oraz przyjęcia regulaminu tego konkursu

» Uchwała Zarządu MZK Nr 7/II/2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowania w sprawie o zamówienie publiczne o wartości poniżej 209.000 EURO na 'Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową na terenie działania Związku'

» Uchwała Zarządu MZK Nr 6/II/2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 207.000 EURO na 'Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Żor' - nr sprawy ZP.271.1.24.215

» Uchwała Zarządu MZK Nr 11/III/2016 z dnia 17.03.2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku na 2015 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 10/III/2016 z dnia 17.03.2016 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 5/I/2016 z dnia 29.01.2016 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Taryfie przewozowej MZK Jastrzebie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 4/I/2016 z dnia 29.01.2016 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 3/I/2016 z dnia 19.01.2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzebie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 2/I/2016 z dnia 04.01.2016 r.

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu MZK

» Uchwała Zarządu MZK Nr 1/I/2016 z dnia 04.01.2016 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu MZK na 2016 rok