BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2012

» Uchwała Nr 50/XI/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 49/XI/2013 z dnia 09.11.2012 r.

w sprawie wszczęcia procedury dotyczącej powołania koordynatora ds. realizacji projektu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK w Jastrzębiu-Zdroju innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» Uchwała Nr 47/XI/2012 z dnia 09.11.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na rok 2013

» Uchwała Nr 44/X/2012 z dnia 19.10.2012 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 36/IX/2012 z dnia 07.09.2012 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 35/VII/2012 z dnia 30.07.2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku

» Uchwała Nr 8/II/2012 z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zawarcia porozumień z Województwem Śląskim, dotyczących wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Nr 33/VII/2012 z dnia 30.07.2012 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 22//VI/2012 z dnia 05.06.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany w taryfie przewozowej MZK Jastrzębie

» Uchwała Nr 21/VI/2012 z dnia 05.06.2012 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu

» Uchwała Nr 16/V/2012 z dnia 07.05.2012 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 13/III/2012 z dnia 16.03.2012 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 1/I/2012 z dnia 04.01.2012 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 38/X/2012 z dnia 05.10.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego

» Uchwała Nr 37/X/2012 z dnia 01.10.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych w sprawie świadczenia usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego.

» Uchwała Nr 56/XII/2012 z dnia 13.12.2012 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2012 rok

» Uchwała Nr 55/XI/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 54/XI/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zawarcia porozumień z Województwem Śląskim

» Uchwała Nr 53/XI/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2012 rok

» Uchwała Nr 52/XI/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2012 - 2015

» Uchwała Nr 51/XI/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

» Uchwała Nr 11/II/2012 z dnia 20.02.2012 r.

w sprawie przyjęcia porozumień z Województwem Śląskim dotyczących wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Nr 9/II/2012 z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

» Uchwała Nr 24/VI/2012 z dnia 05.06.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2012 - 2015

» Uchwała Nr 23/VI/2012 z dnia 05.06.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

» Uchwała Nr 48/XI/2012 z dnia 09.11.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013 – 2016

» Uchwała Nr 46/X/2012 z dnia 19.10.2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2012 - 2015

» Uchwała Nr 45/X/2012 z dnia 19.10.2012 r.

w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2012 - 2015

» Uchwała Nr 43/X/2012 z dnia 05.10.2012 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 42/X/2012 z dnia 05.10.2012 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2012 rok

» Uchwała Nr 41/X/2012 z dnia 05.10.2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2012 - 2015

» Uchwała Nr 40/X/2012 z dnia 05.10.2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

» Uchwała Nr 39/X/2012 z dnia 05.10.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w/s wysokości dopłat gmin do budżetu MZK na 2013 rok

» Uchwała Nr 34/VII/2012 z dnia 30.07.2012 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego

» Uchwała Nr 32/VII/2012 z dnia 20.07.2012 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 31/VI/2012 z dnia 20.07.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia rozstrzygnięcia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 130 na terenie gminy Mszana oraz gmin ościennych

» Uchwała Nr 30/VI/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2012 rok

» Uchwała Nr 28/VI/2012 z dnia 14.06.2012 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę miejskiej linii autobusowej o nr 130 oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej

» Uchwała Nr 29/VI/2012 z dnia 14.06.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na obsługę prawną Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 27/VI/2012 z dnia 14.06.2012 r.

w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 130 na terenie gminy Mszana oraz gmin ościennych

» Uchwała Nr 26/VI/2012 z dnia 05.06.2012 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę miejskiej linii autobusowej o nr 130

» Uchwała Nr 25/VI/2012 z dnia 05.06.2012 r.

w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 130 na terenie gminy Mszana oraz gmin ościennych

» Uchwała Nr 19/IV/2012 z dnia 18.05.2012 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę prawną Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 18/V/2012 z dnia 18.05.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie procedury przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 130

» Uchwała Nr 17/V/2012 z dnia 05.06.2012 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę miejskiej linii autobusowej o nr 130

» Uchwała Nr 20/V/2012 z dnia 18.05.2012 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 15/V/2012 z dnia 07.05.2012 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 14/III/2012 z dnia 16.03.2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2011 rok

» Uchwała Nr 12/II/2012 z dnia 24.02.2012 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2012 rok

» Uchwała Nr 10/II/2012 z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie zawarcia bezpośredniej umowy z PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 7/I/2012 z dnia 31.01.2012 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dystrybucję biletów

» Uchwała Nr 6/I/2012 z dnia 27.01.2012 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2012 rok

» Uchwała Nr 5/I/2012 z dnia 27.01.2012 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 4/I/2012 z dnia 04.01.2012 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2012 roku

» Uchwała Nr 3/I/2012 z dnia 04.01.2012 r.

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego

» Uchwała Nr 2/I/2012 z dnia 04.01.2012 r.

w sprawie zawarcia umowy na dystrybucję biletów komunikacji miejskiej