BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2011

» Uchwała Nr 35/X/2011 z dnia 05.10.2011 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 49/XII/2011 z dnia 21.12.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizowanie i współfinansowanie usług przewozu pasażerów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny linią 194

» Uchwała Nr 47/XII/2011 z dnia 08.12.2011 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na organizowanie usług przewozu pasażerów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na linii komunikacji autobusowej nr 194

» Uchwała Nr 46/XII/2011 z dnia 08.12.2011 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 44/XI/2011 z dnia 09.11.2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia

» Uchwała Nr 43/XI/2011 z dnia 09.11.2011 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 41/X/2011 z dnia 05.10.2011 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2011 rok

» Uchwała Nr 40/X/2011 z dnia 05.10.2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu MZK oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

» Uchwała Nr 39/X/2011 z dnia 05.10.2011 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Zgromadzenie Związku dotyczących przyjecia rezygnacji Pana Tomasza Dzierżawy z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia MZK oraz powołania Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia MZK

» Uchwała Nr 38/X/2011 z dnia 05.10.2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w/s wysokości dopłat gmin do budżetu MZK na 2012 rok

» Uchwała Nr 36/X/2011 z dnia 05.10.2011 r.

w sprawie przyjecia instrukcji "polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych" oraz ustalenia sposobu zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych za zbiorów MZK z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 34/IX/2011 z dnia 20.09.2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK w Jastrzębiu-Zdroju na lata 2011-2014

» Uchwała Nr 33/IX/2011 z dnia 20.09.2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej przystąpienia do realizacji przez MZK programu Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.3 "Rozwój inteligentnych systemów transportowych".

» Uchwała nr 30/VIII/2011 z dnia 19.08.2011 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę linią komunikacji miejskiej o nr 219 terenu gminy Mszana

» Uchwała Nr 29/VIII/2011 z dnia 19.08.2011 r.

w sprawie zawarcia umowy z PKS Rybnik Sp. z o.o. na obsługę linii komunikacji miejskiej terenu gminy Mszana

» Uchwała Nr 27/VIII/2011 z dnia 19.08.2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 rok

» Uchwała Nr 26/VIII/2011 z dnia 19.08.2011 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 21/VII/2011 z dnia 15.07.2011 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 17/VI/2011 z dnia 10.06.2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie MZK Jastrzębie na rok 2011

» Uchwała Nr 16/VI/2011 z dnia 10.06.2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu tekstu jednolitego taryfy przewozowej MZK Jastrzębie

» Uchwała Nr 12/V/2011 z dnia 23.03.2011 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 11/III/2011 z dnia 23.03.2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Zgromadzenie Związku w sprawie przyjęcia do MZK Jastrzębie gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia

» Uchwała Nr 10/III/2011 z dnia 23.03.2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwał na Zgromadzenie Związku dotyczących wyborów władz MZK

» Uchwała Nr 9/III/2011 z dnia 23.03.2011 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 4/II/2011 z dnia 10.02.2011 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 1/I/2011 z dnia 12.01.2011 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała nr 48/XII/2011 z dnia 08.12.2011 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dystrybucję biletów jednorazowych, miesięcznych, okresowych i tygodniowych komunikacji miejskiej

» Uchwała Nr 45/XI/2011 z dnia 09.11.2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011 – 2015

» Uchwała Nr 42/X/2011 z dnia 21.10.2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 32/IX/2011 z dnia 20.09.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego – bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową

» Uchwała Nr 31/IX/2011 z dnia 20.09.2011 r.

w sprawie unieważnienia Uchwał Zarządu MZK Nr 22/VII/2011 i Nr 23/VII/2011 z dnia 21 lipca 2011 r.

» Uchwała Nr 28/VIII/2011 z dnia 19.08.2011 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2011 rok

» Uchwała Nr 25/VIII/2011 z dnia 10.08.2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2011 rok

» Uchwała Nr 24/VIII/2011 z dnia 10.08.2011 r.

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu

» Uchwała Nr 23/VII/2011 z dnia 21.07.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego – bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową

» Uchwała Nr 22/VII/2011 z dnia 15.07.2011 r.

w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego – bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową

» Uchwała Nr 20/VII/2011 z dnia 01.07.2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju

» Uchwała Nr 19/VI/2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011 - 2014

» Uchwała Nr 18/VI/2011 z dnia 28.06.2011 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2011 rok

» Uchwała Nr 15/VI/2011 z dnia 10.06.2011 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego dotyczącego bieżącego utrzymania infrastruktury związanej z informacją przystankową

» Uchwała Nr 14/V/2011 z dnia 13.05.2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 13/V/2011 z dnia 13.05.2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 8/II/2011 z dnia 10.02.2011 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu MZK na 2011 rok

» Uchwała Nr 7/II/2011 z dnia 10.02.2011 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2010 rok

» Uchwała Nr 6/II/2011 z dnia 10.02.2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 5/II/2011 z dnia 10.02.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonywanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej

» Uchwała Nr 3/I/2011 z dnia 12.01.2011 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej

» Uchwała Nr 2/I/2011 z dnia 12.01.2011 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2011 rok