BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2008

» Uchwała Nr 48/XII/2008 z dnia 29.12.2008 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na organizowanie i współfinansowanie usług przewozu pasażerów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka linią 194

» Uchwała Nr 47/XII/2008 z dnia 23.12.2008 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

» Uchwała Nr 46/XII/2008 z dnia 10.12.2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie MZK w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok

» Uchwała Nr 44/XII/2008 z dnia 10.12.2008 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom realizującym komunikację na obszarze MZK

» Uchwała Nr 42/XII/2008 z dnia 10.12.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała nr 41/XI/2008 z dnia 14.11.2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącego przyjęcia projektu budżetu Związku na 2009 rok

» Uchwała Nr 40/X/2008 z dnia 21.10.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 37/X/2007 z dnia 06.10.2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w/s założeń do budżetu MZK na 2009 rok

» Uchwała Nr 36/X/2008 z dnia 06.10.2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie MZK w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok

» Uchwała Nr 35/X/2008 z dnia 06.10.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 34/IX/2008 z dnia 06.09.2008 r.

w sprawie zmiany w układzie wykonawczym do budżetu Związku na 2008 rok

» Uchwała Nr 32/IX/2008 z dnia 03.09.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 31/VIII/2008 z dnia 20.08.2008 r.

w sprawie zmiany w układzie wykonawczym do budżetu Zwiazku na 2008 rok

» Uchwała Nr 29/VIII/2008 z dnia 12.08.2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2008 roku

» Uchwała Nr 28/VIII/2008 z dnia 12.08.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 8/III/2008 z dnia 12.03.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 6/II/2008 z dnia 13.02.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 5/I/2008 z dnia 29.01.2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany w taryfie przewozowej MZK z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 4/I/2008 z dnia 29.01.2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie MZK w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok

» Uchwała Nr 27/VII/2008 z dnia 16.07.2008 r.

w sprawie zlecenia wykonania oceny stanu i perspektyw rozwoju oraz oszacowania wartości PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 25/VII/2008 z dnia 16.07.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 22/VI/2008 z dnia 19.06.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 21/VI/2008 z dnia 10.06.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 18/V/2008 z dnia 14.05.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 16/IV/2008 z dnia 23.04.2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany załącznika do uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie MZK w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok

» Uchwała Nr 14/IV/2008 z dnia 14.04.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 11/IV/2008 z dnia 02.04.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 1/I/2008 z dnia 07.01.2008 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 45/XII/2008 z dnia 10.12.2008 r.

w sprawie zmiany w układzie wykonawczym do budżetu Związku na 2008 rok

» Uchwała Nr 43/XII/2008 z dnia 10.12.2008 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dystrybucję biletów jednorazowych

» Uchwała Nr 39/X/2008 z dnia 15.10.2008 r.

w sprawie zmiany w układzie wykonawczym do budżetu Związku na 2008 rok

» Uchwała Nr 38/X/2008 z dnia 15.10.2008 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 33/IX/2008 z dnia 03.09.2008 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dystrybucję biletów jednorazowych, miesięcznych, okresowych i tygodniowych komunikacji miejskiej

» Uchwała Nr 30/VIII/2008 z dnia 20.08.2008 r.

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych

» Uchwała Nr 26/VII/2008 z dnia 16.07.2008 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 24/VI/2008 z dnia 19.06.2008 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu i ogłoszenia konkursów MISS KIEROWNICY i MISTER KIEROWNICY

» Uchwała Nr 23/VI/2008 z dnia 19.06.2008 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej

» Uchwała Nr 20/V/2008 z dnia 14.05.2008 r.

w sprawie zmiany w układzie wykonawczym do budżetu Związku na 2008 r.

» Uchwała Nr 19/V/2008 z dnia 14.05.2008 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 17/IV/2008 z dnia 23.04.2008 r.

w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2008 rok wprowadzenie zmian w paragrafach

» Uchwała Nr 15/IV/2008 z dnia 23.04.2008 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 13/IV/2008 z dnia 02.04.2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok

» Uchwała Nr 12/IV/2008 z dnia 02.04.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej

» Uchwała Nr 9/III/2008 z dnia 12.03.2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2007 rok

» Uchwała Nr 10/III/2008 z dnia 12.03.2008 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 33/IX/2008 Zarządu Związku z dnia 12 września 2007 r.

» Uchwała Nr 7/II/2008 z dnia 13.02.2008 r.

w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2008 rok

» Uchwała Nr 3/I/2008 z dnia 16.01.2008 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej

» Uchwała Nr 2/I/2008 z dnia 07.01.2008 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2008 roku