BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2006

» Uchwała Nr 35/XII/2006 z dnia 11.12.2006 r.

w sprawie wyboru banku na prowadzenie obsługi bankowej budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Nr 34/XII/2006 z dnia 11.12.2006 r.

w sprawie ustalenia zasad tworzenia i rozdysponowania funduszu nagród

» Uchwała Nr 33/XII/2006 z dnia 11.12.2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącej określenia warunków i terminóww ustalenia wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej

» Uchwała Nr 32/XII/2006 z dnia 11.12.2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącej ustalenia diet dla osób wchodzących w skład organów Związku

» Uchwała Nr 31/XII/2006 z dnia 11.12.2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia,dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 30/XII/2006 z dnia 11.12.2006 r.

w sprawie zmiany w budżecie Związku

» Uchwała Nr 29/XII/2006 z dnia 11.12.2006 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 28/XI/2006 z dnia 29.11.2006 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 27/XI/2006 z dnia 08.11.2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącego projektu budżetu Związku na 2007 rok

» Uchwała Nr 26/X/2006 z dnia 25.10.2006 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 5/III/2006 z dnia 14.03.2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2005 rok

» Uchwała Nr 4/III/2006 z dnia 01.03.2006 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 08.02.2006 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 20/IX/2006 z dnia 15.09.2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Księdze Jakości Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 11.01.2006 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 19/IX/2006 z dnia 15.09.2006 r.

w sprawie w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 17/VIII/2006 z dnia 23.08.2006 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2006 roku

» Uchwała Nr 16/VIII/2006 z dnia 23.08.2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia, wprowadzającej szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa - a także organów do tego uprawnionych

» Uchwała Nr 15/VIII/2006 z dnia 23.08.2006 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 14/VII/2006 z dnia 04.07.2006 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 13/VI/2006 z dnia 21.06.2006 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 10/V/2006 z dnia 09.05.2006 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 6/IV/2006 z dnia 05.04.2006 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 25/X/2006 z dnia 03.10.2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia wprowadzającej zmiany w taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji Międzygminnego Związku Komunikacyjnego

» Uchwała Nr 24/X/2006 z dnia 03.10.2006 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwały Nr 22/IX/2006 z dnia 26.09.2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2006 rok

» Uchwała Nr 23/IX/2006 z dnia 26.09.2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w/s założeń do budżetu MZK na 2007 rok

» Uchwała Nr 21/IX/2006 z dnia 26.09.2006 r.

w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2006 rok

» Uchwała Nr 18/VIII/2006 z dnia 23.08.2006 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu i ogłoszenia konkursu 'WZOROWY KIEROWCA'

» Uchwała Nr 12/V/2006 z dnia 31.05.2006 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 11/V/2006 z dnia 31.05.2006 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę prawną MZK w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 9/IV/2006 z dnia 26.04.2006 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 8/IV/2006 z dnia 05.04.2006 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników z rozstrzygnięcia konkursu 'WZOROWY KIEROWCA'

» Uchwała Nr 7/IV/2006 z dnia 05.04.2006 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę prawną Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 11.01.2006 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2006 roku