BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2004

» Uchwały 39/XII/2004, 40/XII/2004, 41/XIII/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwały 9/III/2004, 10/III/2004, 11/III/2004, 12/IV/2004,

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwały 36/XII/2004, 37/XII/2004, 38/XII/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwały 30/X/2004, 31/XI/2004, 32/XI/2004, 35/XII/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwały 26/IX/2004, 27/X/2004, 28/X/2004, 29/X/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwały 24/IX/2004, 25/IX/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwały 20/VII/2004, 21/VIII/2004, 22/VIII/2004, 23/VIII/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwały 17/VI/2004, 18/VI/2004, 19/VII/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwały 13/IV/2004, 14/V/2004, 15/VI/2004, 16/VI/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwały 5/I/2004, 6/II/2004, 7/II/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwały 1/I/2004, 2/I/2004, 3/I/2004, 4/I/2004

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 8/III/2004 z dnia 05.03.2004 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2003 rok

» Uchwała Nr 34/XI/2004 z dnia 15.11.2004 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącego przyjęcia projektu budżetu Związku na 2005 rok

» Uchwała Nr 33/XI/2004 z dnia 08.11.2004 r.

w sprawie unieważnienia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego

» Uchwała Nr 32/XI/2004 z dnia 05.11.2004 r.

w sprawie wdrożenia systemu zarządzania jakością według wymagań ISO 9001:2000 i powołania pełnomocnika ds. tego systemu