BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Status Prawny

Status Prawny MZK

Celem realizowania zadań własnych gmin polegający na realizacji zadań z zakresu komunikacji lokalnej oraz działając na podstawie postanowień art. 10 i rozdziału 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr. 16, poz. 95 z pózniejszymi zmianami), gminy Gaszowice , Czerwionka-Leszczyny, Mszana, Rybnik, Suszec, Świerklany, Wodzisław Śląski, Zebrzydowice i Żory w dniu 4 kwietnia 1991r. utworzyły Międzygminny Związek Komunikacyjny (MZK). Na siedzibę Związku wybrano miasto Jastrzębie-Zdrój.

13 czerwca 1991 r. pod numerem 13 wpisano Międzygminny Związek Komunikacyjny do Rejestru związków międzygminnych.

Związek posiada osobowośc prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Związek jako osoba prawna podlega zgodnie z art. 86 i 99 ustawy o samorządzie gminnym nadzorowi prawnemu Wojewody i budżetowemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.


Na dzień 1 stycznia 2014 roku w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym z siedzibą w Jastrzebiu-Zdroju zrzeszonych jest 10 gmin:


Czerwionka-Leszczyny

Jastrzębie-Zdrój

Marklowice

Mszana

Pawłowice

Pszów

Radlin

Rydułtowy

Suszec
 
Żory
 

 


Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK