BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja z wykonania budżetu za półrocze

» 2017

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

» 2016

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

» 2015

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

» 2014

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

» 2013

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok

» 2012

Opinia RIO półrocze 2012

» 2011

Opinia RIO