BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 24/X/2006 z dnia 03.10.2006 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała 24/X/2006

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 03 października 2006 r.
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie Art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz.2104 z późn. zm.), 

 
 
Zarząd Związku uchwala:
 
§1
 
Podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w biuletynie informacji publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 24/X/2006
z dnia 03.10.2006 r.
 
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU ORAZ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓWMZK JASTRZĘBIE
za okres od 01.01.2006 - 30.09.2006
 
DZIAŁ
ROZDZ
TREŚĆ
PLAN 2006
WYKONANIE
WSKAŹNIK
PLANOWANY
WYKONANY.
 
 
DOCHODY OGÓŁEM
32.007.000,00
22.820.060,74
75,00%
71,30%
Dz. 600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
32.007.000,00
22.820.060,74
 
71,30%
 
60004
Lokalny Transport Zbiorowy
32.007.000,00
22.820.060,74
 
71,30%
 
WYDATKI OGÓŁEM
32.007.000,00
23.181.320,59
75,00%
72,43%
Dz. 600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
29.802.000,00
21.643.245,80
 
72,62%
 
60004
Lokalny Transport zbiorowy
29.802.000,00
21.643.245,80
 
72,62%
Dz. 750
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2.182.000,00
1.538.074,79
 
70,49%
 
75095
Pozostała Działalność
2.182.000,00
1.538.074,79
 
70,79%
Dz. 758
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
23.000,00
0,00
 
0,00%
 
75818
Rezerwy Ogólne i Celowe
23.000,00
0,00
 
0,00%
 
 
   WYNIK FINANSOWY ZA OKRES: I – IX 2006R.
 
 
Zrealizowane dochody:
22.820.060,74
Zrealizowane wydatki:
23.181.320,59
Wynik ma dzień 30.09.2006r. deficyt
-361.259,85
 

Meta dane

Data publikacji: 2006-10-03
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz