BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 21/IX/2006 z dnia 26.09.2006 r.

w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2006 rok


 
Uchwała Nr 21/IX/2006
 
Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 26 września 2006 r.
 
w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2006 rok.
 
Na podstawie: art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104) oraz § 18 pkt. 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 r., Nr 7, poz. 115).
 
 
Zarząd Związku uchwala:
 
§ 1
 
Dokonać przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach: Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095  – Pozostała działalność, w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2006, zgodnie z niżej podanym wyliczeniem:
 
Dział
 Rozdział
§
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
Zwiększenia
Plan po zmianach
1
2
3
4
5
6
7
750
 
 
Administracja publiczna
21 500,00
21 500,00
2 182 000,00
 
75095
 
Pozostała działalność
21 500,00
21 500,00
2 182 000,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe
21 000,00
 
1 343 000,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
 
21 000,00
67 000,00
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci
500,00
 
11 500,00
 
 
4440
Odpisy na Z.F.Ś.S.
 
 500,00
27 500,00
 
§ 2
 
Powyższych zmian w wydatkach dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do ich faktycznej realizacji.
 
§ 3
 
Wykonanie powierza się Dyrektorowi Biura Związku i Skarbnikowi Związku.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Meta dane

Data publikacji: 2006-09-29
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz