BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 18/VIII/2006 z dnia 23.08.2006 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu i ogłoszenia konkursu 'WZOROWY KIEROWCA'


 
Uchwała Nr 18/VIII/06
 
Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 23 sierpnia 2006 r.
 
w sprawie przyjęcia regulaminu i ogłoszenia konkursu 'WZOROWY KIEROWCA'
 
Na podstawie Art. 73 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami),
 
 
Zarząd Związku uchwala:
 
§ 1
 
Ogłosić konkurs „WZOROWY KIEROWCA” i przyjąć regulamin konkursu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Sfinansować przewidziane w regulaminie nagrody dla zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych w drodze losowania pasażerów z Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, § 4300 – Zakup usług pozostałych.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Związku.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty

Załącznik nr1 do Uchwały Nr 18/VIII/06   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2006-09-05
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz