BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 11/V/2006 z dnia 31.05.2006 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę prawną MZK w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 11/V/2006

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2006 roku.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę prawną MZK w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie Art 73 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).


Na wniosek Komisji Przetargowej Zarząd Związku uchwala:

§ 1

Zatwierdzić wyniki przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawrzeć umowę na obsługę prawną MZK w Jastrzębiu-Zdroju, zgodnie z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę:

Kancelaria Radców Prawnych
LEXUS-CONSULTING
ul. Rynek 13
44-240 Żory 

§ 2

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) udzielić zamówienia publicznego na obsługę prawną MZK poprzez zawarcie umowy z firmą Kancelaria Radców Prawnych LEXUS-CONSULTING Żory.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2006-05-31
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz