BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 12/V/2006 z dnia 31.05.2006 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju


 
Uchwała Nr 12/V/2006
 
Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 31 maja 2006 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
 
Na podstawie Art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
 
 
Zarząd Związku cuhwala:
 
§ 1
 
Podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w biuletynie informacji publicznej roczną informację o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w biuletynie informacji publicznej roczną informację o wysokości kwot dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w biuletynie informacji publicznej wykaz osób, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty o zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 12/V/2006   Pobierz plik

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 12/V/2006   Pobierz plik

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 12/V/2006   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2006-05-31
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz