BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2020

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 6/VIII/2020 z dnia 17.06.2020

w sprawie przyjęcia Regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 5/VIII/2020 z dnia 17.06.2020

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 4/VIII/2020 z dnia 17.06.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZK za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZK Jastrzębie za 2019 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/VIII/2020 z dnia 21.02.2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2020-2023

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 2/VIII/2020 z dnia 21.02.2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK Jastrzębie na 2020 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 1/VIII/2020 z dnia 21.02.2020

w sprawie utworzenia przez MZK Jastrzębie spółki komunalnej działającej pod firmą Międzygminna Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o.